Chính sách Thanh toán

  • Giá của sản phẩm chưa bao gồm VAT và không bao gồm bất kỳ phí khác được áp dụng như phí vận chuyển, phí gói quà (sau đây gọi chung là “Phí Khác”). Bất kỳ khoản Phí Khác nào (nếu có) sẽ được hiển thị đầy đủ trên Đơn Đặt Hàng trước khi gửi đi đến Khách hàng. Phí giao hàng sẽ được tính cho bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào có giá trị (chưa bao gồm Phí Khác) dưới 2 triệu đồng.
  • Quý Khách có thể thanh toán Đơn Đặt Hàng/ Hoá Đơn Bán Hàng của mình bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng (Visa hoặc Mastercard) hoặc ví điện tử Momo, Zalo Pay. Dịch vụ phát hàng thu tiền hộ (thanh toán COD) được chấp nhận khi Khách hàng đã cùng chúng tôi hoàn thành xác nhận Đơn Đặt Hàng. Các bên thứ ba có thẩm quyền cung cấp phương tiện thanh toán có thể tham gia để hỗ trợ thanh toán trực tuyến và cung cấp các liên kết thanh toán đảm bảo an toàn.
  • Khách hàng xác nhận và đảm bảo rằng Khách hàng là chủ sở hữu, hoặc đã được chủ sở hữu cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán kỹ thuật số để thanh toán cho Đơn Đặt Hàng của Khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ xác minh quyền sở hữu hoặc thẩm quyền của Khách hàng để sử dụng các tài khoản hoặc thẻ đó.
  • Tất cả các khoản thanh toán phải được xác minh và/hoặc cấp quyền bởi tổ chức phát hành thẻ và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số. Nếu tổ chức phát hành và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số không cho phép thanh toán của Khách hàng, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận Đơn Đặt Hàng của Khách hàng hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào.
  • Để bảo mật cho Quý Khách, tên và địa chỉ thanh toán của Khách hàng phải khớp với tên và địa chỉ của thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào không phù hợp với các tiêu chí này.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí hoặc số tiền nào khác có thể được ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số áp dụng xuất phát từ việc chúng tôi xử lý phương thức thanh toán đã chọn theo Đơn Đặt Hàng của Khách hàng.